Filmlogistik från år 1938

Gofilex är ett oberoende företag som grundades 1938. Vi har alltid arbetat med studior, oberoende distributörer och biografer.

Gofilex Organized Digital Delivery.

Internationell digital leverans

Vi erbjuder ett fullt integrerat och orderdrivet arbetsflöde med garanterad leveranstid till uppkopplade biografer.

En bro mellan distributör och biograf

Gofilex ODD-teknologi erbjuder administration och kontroll i realtid. Inte bara i Benelux-länderna, då vårt ODD-nätverk växer hela tiden.